Projektalapú tanulás középiskolában a PMI Budapest, Magyar Tagozat önkéntesei támogatásával

From the Letters from Hungary Blog
by
From the President of the PMI Budapest, Hungarian Chapter comes this blog about hot PM topics, trends and best practices in Hungary! It will introduce different areas of life as a Hungarian PM, and also target PMs that need to work with Hungarian firms.

About this Blog

RSS

Recent Posts

Edit We are looking for sponsors for the "Art of Projects" Conference

Az Év Diplomamunkája Pályázat 2019

Ki lesz az Év Projektmenedzsere 2019-ben?

Jön a magyar nyelvű PMBOK6 - Projektmenedzsment Útmutató

Beszámoló a PMI Budapest, Magyar Tagozat 2019-es első féléves szakmai munkájárólArany Elkészült a szusszanósarokA középiskolában az általános műveltség megszerzése és a sikeres felsőoktatási felvételire való felkészülés mellett a munka világának megismerése is fontos célként jelenik meg a diákok számára, nem utolsó sorban a helyes pályaválasztás megalapozása szempontjából is. Bármennyire is fontos ez, nincsenek könnyű helyzetben az oktatási intézmények. A legtöbb szakmában ugyanis a tudásanyag folyamatos változása mellett sok esetben a feladatok megszervezése is nagymértékben átalakul.

Egyre több olyan egyszeri feladatban kell részt venniük a vállalatok dolgozóinak, amelynek célja valamilyen egyedi eredmény létrehozása. Ilyen lehet egy új termék kifejlesztése a gyógyszergyártásban vagy az autóiparban, egy egyedi szoftverfejlesztés vagy egy vállalat belső folyamatainak átalakítása. Magyarán az ismétlődő tevékenységek mellett egyre nagyobb szerepet játszanak a projektek.

A hazai középiskolai oktatás gyakorlatában a projektszemlélet nem jelenik meg a szükséges mértékben. Három projektvezető ezért úgy határozott, hogy önkéntes munkában összeállít egy gyakorlati megközelítésű projektszemlélet fejlesztő programot a PMI Educational Foundation ajánlásainak figyelembevételével középiskolások számára. A tananyag alapján a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium egyik végzős osztályában a 2018/2019-es tanév első félévében valósult meg az első kurzus.

Arany Elkészült a szusszanósarok v2

Elkészült a szusszanósarok

A PROMISchool (PROject MindSet In Schools) „PROjektet Minden Iskolába” elnevezésű program célja az, hogy a diákok megismerjék a projektek világát. Egy korszerű projektorientált vállalati szervezetben ugyanis nem csupán a projektvezető, hanem minden részvevő számára érték a projektmenedzsment tudás. Másrészt a magánéletben is fontos szerepet játszanak bizonyos projektek, mint például a lakásvásárlás, munkahelyváltás stb. Ezért a projektszemlélet elsajátításából és a projektmenedzsmentben használt egyes képességek fejlesztéséből a legtöbb diák profitálhat hosszútávon. Ilyen képességek (soft skills), melyek fejlesztését a program támogatja: a kommunikáció, az együttműködés, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a kreativitás és az innováció

Arany Az iskolaújság első száma

Az iskolaújság első száma

A projektalapú tanulási programot megvalósító oktatói csapat tagjai: Nyerges Attiláné tanárnő, valamint Jereb Balázs (SIA Central Europe Zrt), Németh Endre (Angyal Business Consulting), és Pálvölgyi Lajos (PMI Budapest, Magyar Tagozat) projektmenedzserek voltak.

A program elméleti részében a projektek legfontosabb fázisait és a fázisokhoz kapcsolódó alapvető ismereteket dolgozták fel a tanulók, úgymint előkészítés, tervezés, megvalósítás, lezárás. A gyakorlati részben az osztály öt projektcsapatot alakított, és mindegyik egy-egy önállóan kiválasztott projektet valósított meg, projektszervezetként működve. Nagy dilemma volt, hogy a projektek választhatók legyenek-e egy az oktatók által javasolt listából, vagy teljesen önállóan alakítsák-e ki őket. Utólag nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy a diákcsoportok maguk tűzték ki a projektcélokat, mert ez jelentős motivációt jelentett a legtöbb csoport számára.

Arany Készülnek a projekttervek

Készülnek a projekttervek

Érdemes megjegyezni, hogy az öt projekt közül többnek is sikerült olyan problémákkal találkoznia, amelyek a valós életben is előfordulnak. Volt olyan projekt, amelyik csak úgy készült el határidőre, hogy a tervezett projektterjedelmet lényegesen csökkentették, volt olyan csoport, amelyik túl nehéz témát választott (órarendkészítés) és ezért menetközben új témát kellett választania. Fontos üzenetként élték meg az oktatók, hogy a diákok által kitűzött célok jelentős része nem egyszerűen kedves volt, hanem valódi értéket is hordozott az iskola közösségének. Az egyik csoport például iskolaújságot indított, két másik csoport pedig egy-egy iskolai sarkot alakított át ötletes pihenőhellyé, közösségi térré önerőből. Volt olyan csoport, amelyik a szebb napokat látott tornaöltözők felújítására rakott le pénzügyileg kalkulált felújítási tervet, illetve az ötödik csapat által készített film január végén debütált a szalagavatón.  

A kapott pozitív visszajelzések alapján a tanári csapat úgy látja, hogy volt értelme a befektetett munkának, és érdemes lenne más középiskolákkal vagy felsőfokú oktatási intézményekkel folytatni az együttműködést a PMI keretein belül. Több diák jelezte a félév végén, hogy fejlődött az együttműködési készsége, folyamatlátása és szervezési készsége. Ezek a visszajelzések jelentették a legnagyobb elismerést a kezdeményezőknek. Ugyanakkor voltak olyan jelzések is, amelyek alapján a program javítható. Talán a legmeghatóbb az volt, hogy a projekt program lezárulta után az egyik csoport folytatta a feladatát, és tovább dolgozott az általuk kialakított közösségi tér szépítésén.

A szervezők örömmel fogadják olyan oktatók és gyakorlati szakemberek jelentkezését tapasztalatcsere vagy esetleges együttműködés céljából, akik a projektalapú tanulás (project based learning) módszerét alkalmazzák a közép- vagy felsőoktatásban, vagy ilyen programot szeretnének indítani, vagy szívesen közreműködnének ilyen projektekben. (E-mail: kepzes@pmi.hu)

Kapcsolódó cikkek:

Posted on: February 10, 2019 01:49 PM | Permalink

Comments (2)

Please login or join to subscribe to this item
How about an English version of the post?

https://www.projectmanagement.com/blog-post/51474/Project-based-learning-in-high-school-with-the-support-of-PMI-Budapest--Hungarian-Chapter-Volunteers

Please Login/Register to leave a comment.

ADVERTISEMENTS

Conformity's an obsession with me.

- George Costanza

ADVERTISEMENT

Sponsors