Letters from Hungary

by
From the President of the PMI Budapest, Hungarian Chapter comes this blog about hot PM topics, trends and best practices in Hungary! It will introduce different areas of life as a Hungarian PM, and also target PMs that need to work with Hungarian firms.

About this Blog

RSS

Recent Posts

Art of Projects Conference attendee ratings and reviews were off the charts! 

22nd Project Management Forum in Hungary with the support of PMI Budapest, Hungarian Chapter

Projektalapú tanulás középiskolában a PMI Budapest, Magyar Tagozat önkéntesei támogatásával

Project-based learning in high school with the support of PMI Budapest, Hungarian Chapter Volunteers

PMI Mentor Spotlight

Art of Projects Conference attendee ratings and reviews were off the charts! 

Categories: Speaker

We had the pleasure of seeing Susanne Madsen speak at our “Art of Projects” Internal Project Management Conference in 2018. Susanne’s presentation made a huge impression on me. Our PMI Budapest, Hungarian Chapter and the Project Management profession is facing new challenges everyday: stress and burnout.

We needed someone to energize and motivate our audience to think differently about how we handle stress and difficult situations and how to overcome potential burnout. Susanne’s talk fit the bill. As an experienced project manager of large change programs, Susanne has first-hand experience of how stressful project management can be. Almost all project managers have experienced stress on their projects and far too many suffer from ill health as a result. Wow. That’s all I can say is Wow!

What an amazing Keynote and Master Class! Susanne Madsen’s energy and enthusiasm during her presentation and Master Class “The Power of Project Leadership” kept the audience engaged and looking for more. We had so many members say they were up late that night writing down thoughts about how they could implement Susanne’s ideas on how to handle stress and avoid burnout.

Susanne was the perfect Keynote Speaker to kick off our event! She made a huge impact on our group and made the 2018 Art of Projects Conference a huge success!

Posted on: February 12, 2019 02:22 AM | Permalink | Comments (4)

22nd Project Management Forum in Hungary with the support of PMI Budapest, Hungarian Chapter

Categories: PM Forum

Aim of the Project Management Forum

This year, the PM Forum, which creates and continues the traditions of the project management profession, will be held for the 22nd time. The Forum is also an excellent opportunity for networking, exchange of ideas and professional discussions this year.

The 22nd Forum focuses on the human factors of project management, highlighting the agility and complexity of project solutions in accelerated competition, the development of non-traditional human abilities and attitudes, and the need for an organizational and operational order that supports them.

For years alone, a questionnaire related to the conference can give you a picture and a time series of the domestic situation of the profession, and now the assessment of the agile approach takes place in the changing thematic section. 

Invitation to participate

The 22nd PM Forum will once again provide the opportunity to get to know the latest domestic and international solutions, exchange experiences on successful practices and build a professional relationship that is essential for building trust.

Thematics

 • as a new element, it also helps the Forum gain knowledge by inviting keynote speakers (eg: Bible and management or behavioral economics)
 • agility for the individual and the team - beyond professional competencies, what is needed to be able to develop an effective, good-looking work in an agile environment? The section and the subsequent panel discussion are organized by Gabriella Peuker SZB member
 • the domestic situation of the agile approach - self-questionnaire research tries to assess the prevalence of the agile approach in Hungary and the critical issues of workplace applications.The research is led by Gábor Török sociologist and publishes his results in the Forum. The questionnaire will be available in December at www.hte.hu, www.pmsz.hu, at the address given on the electronic portals www.pmi.hu. It will be available until 18 February 2019
 • more presentations on the human aspects of project management, about the best practitioners of the profession including the experiences of the PM of the Year 

The publication of the Forum is published in electronic form. Presentations pdf. please send it to info@hte.hu by 15 March 2019 (max. 15 pages) . The formal requirements for accepted presentations will be notified by the rapporteurs in a confirmation. 

Call for sponsorship

The sponsor of the project management commitment to professionalism supports the oldest recognized project management conference in Hungary. It also appears

 • on the Calls of the Forum,
 • In a publication with an ISBN number
 • in press releases and the intense social media campaign
 • on the advertising space specified in the forum site and in the posted material

The agreed sponsorship fee and the Forum participation fee will be paid by HTE after the sponsorship agreement has been concluded and upon receipt of the application form. 

Important dates

Performers short (half-sided) January 10, 2019
Apply for sponsorship January 31, 2019
Accepting lectures February 15, 2019
Request Form Fill February 18, 2019
Final, complete presentations to the publication March 15, 2019
Application for participation March 29, 2019

 

Fee: 64.500.-Ft + VAT
Participation fee for lecturers, HTE, PMI Budapest, PMSZ members: 59.500.-Ft + VAT
Participation fee for sponsors and professionals 
companies from the 4th paid participant:
HUF 52,500 + VAT
PhD Directives: HUF 30,000 + VAT
Students applying for a thesis approved by the HTE Academy: HUF 3.150 + VAT


The participation fee includes 13.000 HUF + VAT, which is included in the invoice issued. 

Cancellation

Only possible in writing. If canceled up to 30-15 days before the event, 50% of the entry fee can be refunded. In case of cancellation within 15 days we cannot refund the fee.

By participating in the Forum or holding a presentation, the 6.5 PDU (Professional Development Unit) required for PMI qualification can be obtained. Upon request, a certificate can be requested from the HTE Secretariat for attendance at the Forum or for presentations. Further information on the recognition of points can be found at www.pmi.hu.

We are looking forward to presenters, participants and sponsors! 

Supporters of the Event

 • ERICSSON HUNGARY 
 • LEGRAND HUNGARY 
 • PRO-COMPASS 
 • T-SYSTEMS 

Cooperating partners

 • CONSTRUCTION SCIENCE ASSOCIATION 
 • NATIONAL ASSOCIATION OF MAIN CONTRACTORS (MAJOR) 
 • HTE PROJECT MANAGEMENT SECTION (TIPIK) 
 • ASSOCIATION OF IT, TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRONIC COMPANIES (IVSZ) 
 • HUNGARIAN PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION (PMSZ) 
 • NATIONAL MEDIA AND COMMUNICATION AUTHORITY (NMHH) 
 • PMI BUDAPEST HUNGARIAN CHAPTER

Media partner

 • MFOR.HU 
Posted on: February 10, 2019 01:58 PM | Permalink | Comments (2)

Projektalapú tanulás középiskolában a PMI Budapest, Magyar Tagozat önkéntesei támogatásával

Categories: Projektalapú tanulás

Arany Elkészült a szusszanósarokA középiskolában az általános műveltség megszerzése és a sikeres felsőoktatási felvételire való felkészülés mellett a munka világának megismerése is fontos célként jelenik meg a diákok számára, nem utolsó sorban a helyes pályaválasztás megalapozása szempontjából is. Bármennyire is fontos ez, nincsenek könnyű helyzetben az oktatási intézmények. A legtöbb szakmában ugyanis a tudásanyag folyamatos változása mellett sok esetben a feladatok megszervezése is nagymértékben átalakul.

Egyre több olyan egyszeri feladatban kell részt venniük a vállalatok dolgozóinak, amelynek célja valamilyen egyedi eredmény létrehozása. Ilyen lehet egy új termék kifejlesztése a gyógyszergyártásban vagy az autóiparban, egy egyedi szoftverfejlesztés vagy egy vállalat belső folyamatainak átalakítása. Magyarán az ismétlődő tevékenységek mellett egyre nagyobb szerepet játszanak a projektek.

A hazai középiskolai oktatás gyakorlatában a projektszemlélet nem jelenik meg a szükséges mértékben. Három projektvezető ezért úgy határozott, hogy önkéntes munkában összeállít egy gyakorlati megközelítésű projektszemlélet fejlesztő programot a PMI Educational Foundation ajánlásainak figyelembevételével középiskolások számára. A tananyag alapján a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium egyik végzős osztályában a 2018/2019-es tanév első félévében valósult meg az első kurzus.

Arany Elkészült a szusszanósarok v2

Elkészült a szusszanósarok

A PROMISchool (PROject MindSet In Schools) „PROjektet Minden Iskolába” elnevezésű program célja az, hogy a diákok megismerjék a projektek világát. Egy korszerű projektorientált vállalati szervezetben ugyanis nem csupán a projektvezető, hanem minden részvevő számára érték a projektmenedzsment tudás. Másrészt a magánéletben is fontos szerepet játszanak bizonyos projektek, mint például a lakásvásárlás, munkahelyváltás stb. Ezért a projektszemlélet elsajátításából és a projektmenedzsmentben használt egyes képességek fejlesztéséből a legtöbb diák profitálhat hosszútávon. Ilyen képességek (soft skills), melyek fejlesztését a program támogatja: a kommunikáció, az együttműködés, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a kreativitás és az innováció

Arany Az iskolaújság első száma

Az iskolaújság első száma

A projektalapú tanulási programot megvalósító oktatói csapat tagjai: Nyerges Attiláné tanárnő, valamint Jereb Balázs (SIA Central Europe Zrt), Németh Endre (Angyal Business Consulting), és Pálvölgyi Lajos (PMI Budapest, Magyar Tagozat) projektmenedzserek voltak.

A program elméleti részében a projektek legfontosabb fázisait és a fázisokhoz kapcsolódó alapvető ismereteket dolgozták fel a tanulók, úgymint előkészítés, tervezés, megvalósítás, lezárás. A gyakorlati részben az osztály öt projektcsapatot alakított, és mindegyik egy-egy önállóan kiválasztott projektet valósított meg, projektszervezetként működve. Nagy dilemma volt, hogy a projektek választhatók legyenek-e egy az oktatók által javasolt listából, vagy teljesen önállóan alakítsák-e ki őket. Utólag nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy a diákcsoportok maguk tűzték ki a projektcélokat, mert ez jelentős motivációt jelentett a legtöbb csoport számára.

Arany Készülnek a projekttervek

Készülnek a projekttervek

Érdemes megjegyezni, hogy az öt projekt közül többnek is sikerült olyan problémákkal találkoznia, amelyek a valós életben is előfordulnak. Volt olyan projekt, amelyik csak úgy készült el határidőre, hogy a tervezett projektterjedelmet lényegesen csökkentették, volt olyan csoport, amelyik túl nehéz témát választott (órarendkészítés) és ezért menetközben új témát kellett választania. Fontos üzenetként élték meg az oktatók, hogy a diákok által kitűzött célok jelentős része nem egyszerűen kedves volt, hanem valódi értéket is hordozott az iskola közösségének. Az egyik csoport például iskolaújságot indított, két másik csoport pedig egy-egy iskolai sarkot alakított át ötletes pihenőhellyé, közösségi térré önerőből. Volt olyan csoport, amelyik a szebb napokat látott tornaöltözők felújítására rakott le pénzügyileg kalkulált felújítási tervet, illetve az ötödik csapat által készített film január végén debütált a szalagavatón.  

A kapott pozitív visszajelzések alapján a tanári csapat úgy látja, hogy volt értelme a befektetett munkának, és érdemes lenne más középiskolákkal vagy felsőfokú oktatási intézményekkel folytatni az együttműködést a PMI keretein belül. Több diák jelezte a félév végén, hogy fejlődött az együttműködési készsége, folyamatlátása és szervezési készsége. Ezek a visszajelzések jelentették a legnagyobb elismerést a kezdeményezőknek. Ugyanakkor voltak olyan jelzések is, amelyek alapján a program javítható. Talán a legmeghatóbb az volt, hogy a projekt program lezárulta után az egyik csoport folytatta a feladatát, és tovább dolgozott az általuk kialakított közösségi tér szépítésén.

A szervezők örömmel fogadják olyan oktatók és gyakorlati szakemberek jelentkezését tapasztalatcsere vagy esetleges együttműködés céljából, akik a projektalapú tanulás (project based learning) módszerét alkalmazzák a közép- vagy felsőoktatásban, vagy ilyen programot szeretnének indítani, vagy szívesen közreműködnének ilyen projektekben. (E-mail: kepzes@pmi.hu)

Kapcsolódó cikkek:

Posted on: February 10, 2019 01:49 PM | Permalink | Comments (2)

Project-based learning in high school with the support of PMI Budapest, Hungarian Chapter Volunteers

Categories: PMIef

In addition to acquiring general literacy in secondary school and preparing for successful higher education, getting to know the world of work is also an important goal for students, not least for the foundation of good career choices. No matter how important it is, there is no easy situation for educational institutions. In most professions, in addition to the constant change of knowledge, in many cases the organization of tasks is also greatly altered.

More and more people need to be involved in one-off tasks for companies that create a unique result. Such can be the development of a new product in the pharmaceutical industry or the automotive industry, the development of a unique software development or the transformation of the internal processes of a company. In addition, projects are playing an increasingly important role in repetitive activities.

In the practice of domestic secondary education in Hungary, the project approach does not appear to the required extent. Therefore, three project leaders have decided to work on a volunteer approach to develop a practical approach to project approach, taking into account the recommendations of the PMI Educational Foundation for secondary school students. Based on the curriculum, the first course was completed in the first semester of the 2018/2019 academic year in one of the graduates of the Arany János Primary School and Grammar High School of Sashegy in Hungary.

The PROMISchool (PROject MindSet In Schools) “Project for Every School” program is designed to help students get to know the world of projects. In a modern project-oriented corporate organization, project management knowledge is not only important for a project leader, but a real value for all participants. On the other hand, some projects, such as buying a home, changing jobs, etc., play an important role in privacy. Therefore, most students can benefit from acquiring a project approach and developing some of the capabilities used in project management in the long run. Such soft skills are supported by the program: communication, collaboration, critical thinking, problem solving, creativity and innovation.

The members of the teaching team implementing the project-based learning program were Mrs.Attilané Nyerges, a teacher, and Mr. Balázs Jereb (SIA Central Europe Zrt), Mr. Endre Németh (Angyal Business Consulting), and project managers Dr. Lajos Pálvölgyi (PMI Budapest, Hungarian Chapter).

In the theoretical part of the program, the most important phases of the projects and the basic knowledge related to the phases were worked out by the students, such as preparation, planning, implementation, closure. In the practical part, the department has formed five project teams, each of which has individually selected projects, operating as a project organization. It was a big dilemma whether the projects could be selected from a list suggested by the trainers or whether they would be completely independent. Afterwards, it was a very good decision that student groups set their own goals for the project, because it was a great motivation for most groups.

It is worth noting that several of the five projects have also encountered problems that occur in real life. There was a project that was only prepared by the deadline to significantly reduce the planned project scope, there was a group that chose a topic that was too difficult (scheduling) and therefore had to choose a new topic on the go. 

As an important message, the trainers experienced that a significant part of the goals set by the students were not just nice, but also brought real value to the school community. One group, for example, launched a school newspaper, and two other groups transformed a school corner into a smart resting place, a community space of its own. There was a group that put up a financially-calculated renovation plan for the renovation of the gymnastics that saw the most beautiful days, and the fifth team's film made its debut at the end of January 2019.

On the basis of the positive feedback received, the Teaching Team sees a sense of invested work and it would be worthwhile to continue working with other secondary schools or higher education institutions within the framework of PMI. 

Several students indicated at the end of the semester that they had developed their cooperation skills, process vision and organizational skills. These feedbacks were the greatest recognition for the initiators. However, there were indications that the program could be improved. Perhaps the most striking thing was that after the project program was completed, one of the groups continued their work and continued to work to improve their community space.

Organizers are pleased to welcome trainers and practitioners to exchange experiences or co-operate in project-based learning in secondary or higher education, or to participate in such projects or would like to participate in such projects. (Email: kepzes@pmi.hu )

Related Articles:

 

 

Posted on: February 10, 2019 01:31 PM | Permalink | Comments (3)

PMI Mentor Spotlight

Categories: spotlight

Tell us about your volunteer experience at PMI and your Chapter?

My history with PMI began in 2008, when my previous employer’s business partner said we needed two PMP Credential Holder project managers on the team to renew our Premier Business contract. I worked as PMO Manager for my previous employer and wrote my final college thesis on project management, so I was familiar with PMI and the PMBOK® Guide already. I prepared for the Project Management Professional (PMP)® credential exam and I obtained my PMP® credential in 2010. Since 2008 I attended most of the local PMI events and I joined PMI and the local chapter in 2009. When I wrote my MBA final thesis I asked for help and guidance from the local Chapter’s President who finally became my external counselor and he was the one who asked me to join the PMI Budapest, Hungarian Chapter Board of Directors in 2012. I was lucky enough to be elected by my peers as Vice President of Operations at my local PMI chapter for three years. I believe that a project manager should always be looking for new ways to develop and move forward, so when I was notified that PMI was looking for a new PMI Region 8 Mentor for Eastern Europe, I paid close attention. After looking at the requirements, I felt this is what I had been looking for and submitted my application and after a rigorous selection process I joined the prestigious PMI Region Mentor team in 2015. I am responsible for eleven countries in Eastern Europe.

How do you see your role as Regional Mentor?

I believe in servant leadership. The servant-leader is servant first. It begins with the natural feeling that I want to serve, to serve first. Then conscious choice brings me to aspire to lead. I like helping people and I volunteered to the PMI Region Mentor role to share my experience at chapter level and inspire local chapter leaders. I have been there, done that and seen that what my sub region chapter leaders are facing with currently so I believe I can help them. I am a volunteer liaison between PMI and the community leaders in Eastern Europe, providing advice, information and guidance on governance and organizational practices and policies to PMI community leadership in the region to foster and strengthen relationships, and enhance two-way communications. I encourage networking and facilitate collaboration among chapter leaders. I support chapter leadership in strategic, operational, and transition planning and provide advice, information and support to PMI staff. Being a PMI Mentor is a great opportunity to learn from other professionals and give back to the community in a diverse multicultural environment. The Region Mentor works hand in hand with the PMI Chapter Partner and the Chapter Administrator and we have a common goal to support the local chapters. I am so thankful the PMI Chapter Development Team.

What has been your greatest challenge in your role as Mentor and how have you dealt with that challenge?

Sometimes I have the feeling that 24 hours are not enough for me and I need to coordinate my work-life balance a better way. I am a volunteer and at the same time I have a full time job, my family, my wife and my two daughters and my hobbies so I have to find the right balance and that can be challenging. But I have to admit it is a rewarding and exciting challenge and I still love it after many years ans my family and my employer supports my volunteer work.

What has been your greatest reward serving as Region Mentor?

The Eastern European region is very dynamic. There are six local PMI chapters in eleven countries consisting of over 1500 PMI members and nearly 3000 PMI certification holders. I work with these chapters to increase the number of members they have and strengthen their retention rate. The greatest reward for me is when I can help PMI chapters in the region to complete the PMI chapter formation process. I learn every day from them and I am very happy when I see their success. Year on year the number of PMI members in my sub region increased by 5% and the number of PMI Credential holders by 14%. I see a huge potential for PMI in the region. We have been working with three chapter formation communities currently. I really like meeting different people and develop professional and personal relationship with them and learn from these excellent leaders. PMI Volunteers meet three times in person a year but I always have the impression that we can continue the conversation where we finished several months ago and I always learn from them and develop myself to become a better PMI Region Mentor and Project Manager also.

Posted on: February 02, 2019 04:26 PM | Permalink | Comments (4)
ADVERTISEMENTS

"Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up."

- Pablo Picasso